MUDr. Daniela Černá

praktický lékař pro dospělé

 

 

 • Diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění v rozsahu možností PL
 • Pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky
 • Odběry krve, moči a bakteriologických výtěrů
 • Pravidelné očkování a doporučená nepovinná očkování
 • Standardní prohlídky k vypnění různých tiskopisů

- žádosti o lázeňskou léčbu (> 70 let povinné i interní vyšetření)

Ke komplexní lázeňské léčbě je podmínkou doporučení od specialisty s uvedením čísla
diagnosy a indikace dle platného indikačního seznam

- potvrzení řidičského průkazu a jeho prodloužení po 65 roce věku (dle aktuálního znění  zákona v 65, 68 a dále každé 2 roky, nad 80 let věku každý rok

K potvrzení nutné oční vyšetření a u chronicky nemocných (diabetici, kardiaci…) i zpráva od specialisty z posledního kalendářního roku + event. Doplnění dalšího vyšetření dle zvážení lékaře (psychotesty, neurologie apod.)

- potvrzení zbrojního průkazu

- vystavení potravinářského průkazu (nutné negativní výtěry nos, krk, rektum)

- potvrzení přihlášek ke studiu

- potvrzení do zaměstnání pro kategorii rizika 1. po donesení vyplněné žádosti od zaměstnavatele s razítkem!

- výpisy ze zdravotní dokumentace

- vyplňování tiskopisů státní zprávy sociálního zabezpečení (důchody, stanovení stupně závislosti atd.)

- formuláře pro domovy seniorů a domovy s pečovatelskou službou

- formuláře úrazového pojištění a potvrzení pro pojišťovny

 

Lhůta k vyplnění formulářů je 30 dní od doručení žádosti, ale snažíme se vyplnit co nejdříve.

Pro všechna potvrzení a výpisy je nutné mít splněnou podmínku pravidelné preventivní prohlídky. Bez znalosti zdravotního stavu dotyčného posuzovaného se nelze vyjádřit ke způsobilosti, a tudíž ani vydat příslušné potvrzení.

Smyslem pravidelných preventivních prohlídek v intervalu 2 roky je rámcové zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a vyhodnocení zdravotních rizik do budoucna, resp. odhalení onemocnění v jejich počátečním stadiu, kdy jsou ještě snáze léčitelná, i když nemusí ještě způsobovat žádné obtíže.

 

Obsah preventivní prohlídky:

 • komplexní odběry krve a moči
 • > 40 let věku EKG vyšetření
 • fyzikální vyšetření
 • rozbor anamnezy a z toho eventuálně vyplývající další dovyšetření dle obtíží a rizik vyšetřovaného
 • kontrola očkování
 • > 50 let test na okultní krvácení – prevence rakoviny tlustého střeva
 • > 45 let u žen kontrola provedené mamografie – prevence rakoviny prsu

Vyšetření prováděná přímo v ordinaci:

 • EKG
 • tlakový Holter – 24 hodinová monitorace krevního tlaku
 • glykemie z kapky krve z prstu
 • CRP z kapky krve z prstu (měření parametru aktivity zánětlivého procesu v organismu)
 • pulsní oxymetrie – měření koncentrace kyslíku v krvi nekrvavou metodou
 • TOKS – test na okultní (skryté) krvácení – prevence nádorového onemocnění tlustého střeva

Akutně vyšetřujeme i neregistrované a nepojištěné osoby a to proti přímé úhradě v nepravidelné péči.

Neposkytujeme pracovně lékařské služby pro firmy.

Úkony nehrazené zdravotní péče pojišťovnou jsou zpoplatněny podle ceníku.

 

Očkování

Covid 19 - aktuálně probíhající, pro všechny dávky, hrazeno zdravotní pojišťovnou

Chřipka – očkování v období říjen až prosinec každoročně, u osob > 65 let a stanovených chronicky nemocných hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Pneumokok (Prevenar 13) – lze očkovat celoročně, u osob > 65 let a stanovených chronicky nemocných hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Tetanus – povinné, státem hrazené očkování, vždy po 10-ti letech.

 • u pacientů > 40 let doporučeno přeočkovat jednou dávkou spolu s tetanem i černý kašel a záškrt a to v jedné vakcíně (Boostrix), která není hrazená zdravotní pojišťovnou.

Klíšťová encefalitida (FSME) – nejlépe očkovat v zimním období, avšak lze celoročně po objednání.

Lze však objednat kteroukoliv vakcínu po konzultaci (žloutenka, meningitida…).

Ceny vakcín se řídí cenou na trhu.

Kontakt

Markomed s.r.o.
MUDr. Daniela Černá

Tišická 396/1
18100 Praha, Čimice

+420 233 559 759
markomed@email.cz

Ordinační hodiny

 Po  12:30 - 18:00
18:00 - 20:00 
pouze pro objednané
preventivní prohlídky

 Út  07:00 - 12:00  
 St  12:30 - 18:00

 


18:00 - 20:00 
pouze pro objednané
preventivní prohlídky

 Čt  07:00 - 12:00

 

 

 Pá  07:00 - 12:00

 

 

Smluvní pojišťovny

VZP 111

OZP 207

ZPMV 211

VoZP 201

RBP 213